Històric de grups

2019

Descobriment
Addicte a tu.com
Addicte a tu.com

2018

Addicte a tu.com
Addicte a tu.com
xou, zoombies, 2018

2017

Poesia patinatge
Poesia
patinatge xarleston
Xarleston

2016

Corall patinatge
Corall
Indigenes patinatge
Indígenes